Duzy Baner MEP

MEP Modeler - możliwości

+ Automatyzacja pracy z MEP Modelerem

> Praca z modelem BIM

• Po przygotowaniu przez inżynierów modelu 3D instalacji architekci mogą go zaimportować do programu ARCHICAD korzystając z formatu IFC (standard przyjęty przez większość producentów oprogramowania na całym świecie). MEP Modeler posiada również bezpośrednie wydajne połączenie z programem AutoCAD MEP 2010 poprzez plugin ARCHICAD Connection.

• Jeśli opracowania MEP przygotowane zostały wyłącznie w formie 2D, dzięki MEP Modelerowi można je łatwo przekształcić w trójwymiarowy model, który będzie stanowił część wirtualnego budynku powstającego w ARCHICADzie.

 

> Praca z danymi 2D
• W oparciu o dane 2D dostarczane przez inżynierów branżowych architekci korzystający z programu MEP Modeler mogą łatwo wykonać pełny trójwymiarowy model instalacji budynku. Model ten może być wykorzystany zarówno do wykonania pełnej dokumentacji budowlanej (zaawansowana technologia BIM), jak i do wizualizacji 3D.

 

+ Systemy MEP

MEP_img3

GRAPHISOFT MEP Modeler sprawnie rozdziela projektowane systemy instalacji, zachowując w pełni możliwość ich wspólnej edycji. Tworzenie oraz edytowanie elementów w poszczególnych systemach jest logiczne i wydajne. Parametry wielkości, kształtu, średnicy (oraz wiele innych atrybutów) są automatycznie nadawane elementom wstawianym w dany system, co przyspiesza pracę i minimalizuje ryzyko błędów.

 

+ Inteligentne rysowanie tras instalacji MEP

MEP_img1

Funkcja MEP Routing pozwala szybko i łatwo poprowadzić kanały, rury oraz inne ciągi instalacyjne w 3D za pomocą naturalnych kliknięć myszką. Połączenia elementów tworzone są automatycznie, a system można na bieżąco dostosowywać do nowych wymagań. Wykorzystanie funkcji inteligentnego kursora oraz tymczasowych linii pomocniczych (wraz z innymi możliwościami palety MEP Routing) znacząco przyspiesza tworzenie modelu instalacji w oknach rzutów oraz w 3D.

+ Automatyczne wykrywanie kolizji

MEP_img2_male

GRAPHISOFT MEP Modeler udostępnia zautomatyzowaną procedurę wykrywania i wyświetlania kolizji projektowanych przebiegów instalacji z elementami konstrukcji budynku, zaprojektowanymi przez architektów.

Wykrywanie kolizji instalacji i elementów konstrukcji na modelu obiektu pozwala sprawdzić poprawność rozwiązań na każdym etapie projektowania oraz umożliwia sprawną koordynację rozwiązań branżowych.

Wykryte kolizje zaznaczane są kolorami zarówno w oknie 2D programu, jak i w 3D. Wszystkie pozycje sporne wymagające uzgodnień dodawane są samoczynnie do palety Zakreślacz projektu, co pozwala na łatwą identyfikację kolizji. Korzystając z tych możliwości projektanci mogą łatwo skoordynować prace i wprowadzać niezbędne zmiany, analizując przy tym rozwiązania alternatywne.

 

+ Współpraca z inżynierami 

MEP_img4

Rozwiązania MEP mogą zostać bezpośrednio zaimportowane do ARCHICADa m.in. z programów Autodesk AutoCAD MEP 2008/2009/2010 oraz Revit MEP 2010. Wszystkie elementy instalacji zaprojektowane w programie AutoCAD MEP są przy tym identyfikowane i automatycznie zamieniane na obiekty biblioteki ARCHICAD MEP, co pozwala sprawnie wprowadzać własne parametry i je edytować. W programach Autodesk AutoCAD MEP 2010 i Revit MEP 2010 może zostać zainstalowany plugin ARCHICAD Connection. Inżynierowie używający tych programów mogą wyeksportować swój projekt instalacji MEP używając pluginu ARCHICAD Connection, a architekci używający ARCHICADa mogą wczytać model instalacji do swojego projektu z zachowaniem wszystkich danych i parametrów, a następnie je edytować.

 

Przydatne linki

Informacje na stronach producenta >
Ulotka w języku polskim - 3,7 mb >
Ulotka w języku polskim - 369 kb >