ARCHICAD 23 TWINMOTION

REGULAMIN

Regulamin konkursu DYPLOM Z ARCHICADEM:

Ostatnia aktualizacja Regulaminu dopuszcza do udziału w Konkursie również prace dyplomowe rozpoczęte w 2018 roku, a obronione w roku 2019 przed upływem terminu nadsyłania prac na Konkurs, a także zawiera drobne poprawki redakcyjne i typograficzne.